Syftet med marknadsundersökningen

Inte sällan springer jag på företagare som aldrig någonsin har ställt en fråga till sina kunder om vad de faktiskt tycker om tjänsten eller produkten som de säljer. Som den affärsutvecklare jag är, kan jag inte låta bli att fråga varför. Varför vill du inte veta vad dina kunder egentligen tycker?

Rädsla. Okunskap. Fördomar.

Visst är det märkligt att de tre orden här ovanför så tydligt definierar varför företagare – som är till 100 % beroende av sina kunder – avskräcker dem från att faktiskt ta reda på vad som är bra och vad som är mindre bra. Fördelarna med att göra en kundundersökning är naturligtvis självklara, men icke desto mindre behövs ytterligare en form av målgrupp intervjuas för att säkerställa att det finns en utvecklingspotential i företaget. De flesta vill kunna skala upp sin verksamhet. För ett nytt företag är det till och med helt avgörande för om verksamheten ska kunna lyckas på lång sikt.

Det är en sak att kunna handla med sina befintliga kunder, men vad händer den dagen då de bestämmer sig för att gå till en konkurrent eller sluta använda produkten eller tjänsten? Kan du locka in nya kunder? Vad säger marknaden om din produkt? Finns det ens en marknad för det här? Vad efterfrågar dina potentiella kunder och vad kan du erbjuda? Matchar deras behov din produkt?

Frågorna är naturligtvis många, men det är ack så nödvändiga frågor att ställa för att faktiskt kunna skapa en hållbar verksamhet som går att driva under lång tid framöver. Att göra en ordentlig undersökning av hur marknaden reagerar på det du säljer är avgörande. Det här är något du kan göra själv om du känner att du vet vilka frågor du ska ställa för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Annars finns det byråer som har specialiserat sig på att ta sig an just marknadsundersökningar. Det har en förmåga att ställa rätt frågor; analysera och utvärdera resultatet; samt rapportera snyggt och prydligt till dig som beställare. Fördelen med det senare alternativet är naturligtvis att du kan fokusera på att göra produkten och tjänsten bättre samt att du får ett bra resultat med hög reliabilitet. Nackdelen är egentligen bara en: det kostar en liten slant som du behöver kunna avsätta. Fördelarna med denna utgift är dock stor, saknas marknaden kan du avveckla i tid och du slipper lägga tid, pengar och andra resurser på något som sannolikt ändå inte kommer fungera – alternativt att du faktiskt har tid att ta fram produkten som kommer möta marknaden och ta denna med storm.